Luistert
Adviseert
Lost op
Bel 058 845 80 00

Verslag jubileumcongres Cyber Security 18 mei 2017

31 - mei - 2017
<< Terug naar het nieuwsarchief

CYBER SECURITY: EEN TERUGBLIK

Op 18 mei vierde DataDiensten Fryslan haar 15-jarig bestaan met een jubileumcongres. Directeur Else Maria van der Meulen verwelkomde 75 gasten in de Bidler te Weargea.

Else Maria blikte kort terug naar de oprichting in 2002 door vader Rolf. Sinds 2002 zijn er veel veranderingen geweest binnen de IT-wereld. Het thema ‘cyber security’ voor deze dag werd een aantal maanden geleden vastgesteld. “We konden toen niet weten dat dit thema zo actueel zou worden en zijn. Met de recente berichtgeving over cyberaanvallen is de hele wereld weer wakker geschud. De centrale vraag voor de aanwezigen vandaag is dan ook, hebben we onze zaakjes goed voor elkaar?”.

Als hobby-fotograaf weet  Else Maria wat de gevolgen van het werk van een hacker kunnen zijn; niet meer bij je foto’s kunnen. Bij bedrijven is de impact vaak nog groter. Iedereen moet zich realiseren dat we steeds afhankelijker worden. Bewustwordig is in ieder geval het sleutelwoord. Net zoals bij de oprichting van DDF de basis was om samen te werken en verbinding te zoeken met andere partijen, zoekt DDF nu onder andere met politie en onderwijs de verbinding om samen een stap te zetten over de problematiek van cybercriminaliteit. 

 

Dagvoorzitter Erik Miedema gaf als eerste Frank Smilda  van Cybercrime Politie Noord-Nederland het woord. Smilda gaf ons een doorkijkje van de ontwikkelingen in de nieuwe ‘cyberwereld’ waarin we nu leven. Beroepscriminelen oftewel cybercriminelen,  opereren op afstand waardoor er sprake is van veel onzichtbare criminaliteit. Het aangiftepercentage van de burger is laag, slechts 8-10%. Dit is te verklaren door gevoelens van eigen schuld en schaamte. Smilda roept iedereen op om wel aangifte te doen; daardoor is de politie in staat interventie te plegen en kunnen er strategieën bedacht worden.

Smilda gaf aan dat met name de zorgsector kwetsbaar is. Voor die categorie is het belangrijk dat de software op orde is.

Het werk van cybercriminelen is vaak gericht op afpersing maar er zijn ook terroristische motieven. Bij cybercriminaliteit kan gedacht worden aan: nepmails, fraude met websites, Facebook-accounts die gekraakt worden en bijvoorbeeld een virtuele marktplaats (XTC-pillen).

Tot slot gaf Smilda een tip aan het bedrijfsleven; via bijvoorbeeld Nationaal Cyber Security Center (NCSC) is veel informatie beschikbaar.

De komende jaren zullen de overheid en het bedrijfsleven moeten investeren en maatregelen nemen om de digitale veiligheid van Nederland te versterken!

 

Na de pauze kreeg Sander Veenstra (criminoloog en onderzoeker bij het lectoraat CyberSafety van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) het woord. Om van iedereen de volledige aandacht te krijgen verzocht hij alle aanwezigen de mobiele telefoon op ‘vliegtuigmodus’ te zetten! Door de status ‘vliegtuigmodus’ kan namelijk bij diefstal van de telefoon voorkomen worden dat de gegevens op afstand worden gewist. Sander heeft onderzoek gedaan naar  slachtoffers van cybercriminaliteit onder MKB en ZZP-ers. Tegenwoordig is Nederland, naast het land van de fietsendiefstal,  hèt land van de hackers. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat veel ZZP-ers en MKB bedrijven slachtoffer zijn van cybercriminaliteit. En dat dit ook kan leiden tot emotionele schade bij de getroffene. Een andere uitkomst was dat relatief weinig mensen / bedrijven aangifte deden.  Om die reden benadrukte Veenstra nogmaals om vooral aangifte bij de politie te doen. Dan staat de diefstal geregistreerd en kan er onderzoek naar de financiële en emotionele schade gedaan worden.

 

Tot slot kreeg Esther van Luit het woord. Van Luit is senior consultant Cyber Advisory bij Deloitte. Zij geeft adviezen op het gebied van cybersecurity aan grote bedrijven. Zij benadrukte het grote belang  om strategieën voor de lange termijn uit te zetten en geen acties voor alleen de korte termijn! Er moet beleid gemaakt worden en cybersecurity moet onderdeel worden van de dagelijkse processen.

In haar presentatie heeft Van Luit een vertaalslag gemaakt van de aanpak voor grote bedrijven naar MKB bedrijven: waar moet je allemaal aan denken om cybersecurity op een goede manier handen en voeten te kunnen geven.

Van Luit gaf aan dat het midden- en kleinbedrijf over het algemeen minder budget en mankracht beschikbaar heeft voor cybersecurity. Toch zullen we met zijn allen hier continue aandacht voor moeten hebben. Cybersecurity zal onderdeel moeten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Deloitte is één van de security-dienstverleners die bedrijven helpen cybersecurity programma’s op te stellen. Voor meer informatie over Van Luit haar presentatie klik hier.

 

Na de interessante en boeiende presentaties werden de sprekers bedankt. Onder het genot van een hapje en drankje was er gelegenheid om met elkaar te praten.


<< Terug naar het nieuwsarchief